Lekári

MUDr. Rastislav VRABEC
Primár oddelenia korektívnej dermatológie
V roku 1998 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich i zahraničných kongresoch a ďalšie odborné vzdelanie si dopĺňa na špecializovaných kurzoch. Je členom viacerých odborných lekárskych organizácií. Od roku 2013 pôsobí v Ústave lekárskej kozmetiky ako primár oddelenia korektívnej dermatológie.

 

MUDr. Dušan GUBA, PhD.
Primár esteticko-plastickej chirurgie
V roku 1992 atestoval v odbore chirurgia a v roku 1998 v odbore plastická chirurgia. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných kongresoch, sympóziách a workshopoch, na ktorých vystupuje aj aktívne ako prednášajúci. Publikuje v domácich odborných periodikách i v periodikách určených širokej verejnosti. Je členom viacerých domácich a zahraničných odborných organizácií. Od roku 2004 pôsobí v Ústave lekárskej kozmetiky ako primár oddelenia esteticko – plastickej chirurgie.

 

MUDr. Ľudmila LIPKOVÁ
Dermatovenerológ

 

MUDr. Terézia Kuklicová
Dermatovenerológ
Po úspešnom ukončení štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine pôsobila ako lekárka vo viacerých zdravotníckych zariadeniach. Pravidelne sa zúčastňuje zahraničných  a  domácich kongresov, vzdelanie si rozširuje na špecializovaných kurzoch. Plynule ovláda anglický jazyk.

 

MUDr. Dominika Sabová
Dermatovenerológ
V roku 2013 absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Odvtedy sa kontinuálne venuje vzdelávaniu v odbore dermatovenerológia, ktoré úspešne ukončila európskou atestačnou skúškou v roku 2017. Počas svojho špecializačného štúdia opakovane prednášala na seminároch a kongresoch. Svoje vzdelanie si dolpnila v estetickej medicíne. Naďalej pokračuje vo vzdelávaní sa v klasickej dermatovenerológii a v estetickej dermatológii na kongresoch doma i v zahraničí na špecializovaných kurzoch a workshopoch so zameraním na estetickú dermatológiu. Je členkou slovenskej lekárskej komory a slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. Plynule ovláda anglický jazyk. Od 1. 3. 2018 pracuje v Ústave lekárskej kozmetiky ako dermatovenerológ.

 

MUDr. Monika ŠTÍTNA, PhD.
Dermatovenerológ
V roku 2006 absolvovala Lekársku fakultu UK v Bratislave. Atestáciu z dermatovenerológie získala v r. 2012. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich i zahraničných kongresoch a špecializovaných kurzoch. Je členkou viacerých odborných lekárskych organizácií. Od roku 2014 pracuje ako dermatovenerológ v Ústave lekárskej kozmetiky.

 

MUDr. Regan BELOVIČ
Zástupca primára esteticko-plastickej chirurgie
V roku 1998 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Atestáciu 1. stupňa v odbore chirurgia získala v roku 2001 a atestáciu 2. stupňa v odbore plastická chirurgia v roku 2006. Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Od roku 2007 pracuje ako plastický chirurg v Ústave lekárskej kozmetiky

 

MUDr. Ján KADLEC
Anestéziológ
V roku 1995 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Atestáciu z anestéziológie a intenzívnej medicíny 1. stupňa získal v roku 1998 a atestáciu 2. stupňa v roku 2003. V rámci ďalšieho odborného vzdelávania sa zúčastňuje na špecializovaných kurzoch. Je členom Slovenskej lekárskej komory. Od roku 2006 pracuje ako externý licencovaný anestéziológ v Ústave lekárskej kozmetiky.

 

MUDr. Tomáš DULKA
Cievny chirurg
V roku 1987 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1991 a 1996 získal 1. a 2. atestáciu zo všeobecnej chirurgie. Špecializačnú atestáciu z cievnej chirurgie získal v roku 1999. Je členom Európskej spoločnosti vaskulárnej a endovaskulárnej chirurgie a Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie.

 

 

Potrebujete poradiť?
Objednajte sa na konzultáciu hneď teraz
CTA_arrow
X
Potrebujete sa poradiť s odborníkom? SME TU PRE VÁS!
Napíšte nám a dohodneme si termín Vašej návštevy

Meno (povinné)

E-mail (povinné)

Telefón (povinné)


Na našej webovej stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania. Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našej Ochrane osobných údajov