Ochrana osobných údajov

Podmienky používania webovej stránky www.ulk.sk a zásady ochrany osobných údajov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

 

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť:

Ústav lekárskej kozmetiky, a.s. ,
so sídlom: Kozia 17, 811 03 Bratislava,
IČO: 35 751 096

(ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Správca“)

Prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj iným spoločnostiam- sprostredkovateľom, ktorí Prevádzkovateľovi poskytujú služby, a s ktorými má Prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je pani Petra Vrabcová, ktorú môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov , uplatnenia Vašich práv kedykoľvek kontaktovať, a to elektronicky na adrese vrabcova@ulk.sk.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Ústav lekárskej kozmetiky, a.s. , IČO: 35 751 096 so sídlom: Kozia 17, 811 03 Bratislava, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov spracovala tieto osobné údaje:

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A ZA AKÝM ÚČELOM

2. Používateľské údaje o návšteve našich webových stránok

Informácie, ktoré získavame počas vášho používania našich webových stránok využívame výlučne na štatistické vyhodnotenie. To nám pomáha prispôsobiť naše webové stránky vašim potrebám a zároveň ich optimalizovať. Osobné užívateľské profily pomocou nich nevytvárame.
Nástroje využívané na analýzu a vyhodnocovanie návštevnosti našich stránok:

 • Google Analytics

Dáta, ktoré zbiera nástroj Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Osobné údaje zbierané nástrojom Analytics sú automaticky vymazávané po 26 mesiacoch od Vašej poslednej interakcie s našimi webstránkami.

3. COOKIES

Pri použití webových stránok ulk.sk dochádza k ukladaniu súborov Cookies (identifikačných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach), na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje.

 Zhromažďovanie Cookies za takým účelom môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Také spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu- oprávneného záujmu Správcu a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Nástroje ukladajúce Cookies do Vášho zariadenia na základe nášho poverenia, platnej sprostredkovateľskej zmluve a účinnej spolupráce s nimi:

V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

 • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
 • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam ulk.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).

V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok ulk.sk, najmä negarantuje možnosť prispievať do diskusie v častiach blog a magazín.

Ako vymazať alebo zablokovať Cookies

Zobraziť, zmeniť a nastaviť ukladanie Cookies spoločnosťou Google si môžete kontrolovať nainštalovaním rozšírenia pre Váš prehliadač: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sk. Z ukladania Cookies spoločnosťou Google sa môžete úplne odhlásiť po naištalovaní rozšírenia pre Váš prehliadač: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Pre zablokovanie Cookies ostatných poskytovateľov upravte nastavenia internetového prehliadača alebo zákážte používanie súboro Cookies vo Vašom prehliadači.
Prostredníctvom bezpečnostných nastavení vášho prehliadača si môžete sami vybrať, či sa Cookies budú ukladať, a to napríklad tak, že nebudete hneď od začiatku akceptovať žiadne Cookies alebo tieto budete akceptovať len na požiadanie, alebo sa rozhodnete, že Cookies budú po každom ukončení prehliadania webových stránok vymazané.
Návod na správu Cookies podľa Vášho prehliadača:

4. Reklamné služby súvisiace s používaním webových stránok

Na našich webových stránkach využívame služby Google Conversion Tracking a Google Remarketing. Google Conversion Tracking je analytická služba spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pre meranie úspechu našich reklám umiestnených na Google (AdWords). Pokiaľ sa na naše stránky dostanete cez s reklamu v Google, založí sa na vašom prehliadači Cookie. Tieto Cookies neslúžia na osobnú identifikáciu.
Pomocou Google Conversion Tracking môžeme my a Google rozoznať, že niekto klikol na našu reklamu umiestnenú na Google a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Google Conversion Tracking slúžia výhradne pre zostavenie štatistík o úspechu a využívaní našich kampaní AdWords. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať.
Na našich webových stránkach okrem toho využívame remarketingové technológie od Google, spoločnosti Netsuccess (reklamný systém Inres) alebo AdForm. Týmito technológiami môžu byť používatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných stránkach partnerskej siete Google, Inres alebo Adform. Remarketingové technológie Google, Inres a Adform tiež využívajú Cookies.
Na našich internetových stránkach využívame taktiež služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocou Facebook Conversion Pixel môžeme my a Facebook rozpoznať, že niekdo klikol na našu reklamu na Facebooku a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky daný užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel slúžia pre zostavovanie štatistík o úspechu a využívaní našich facebookových kampaní. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach. My však nezískavame ani nezhromažďujeme žiadne informácie o tom, ktorým užívateľom Facebook reklamu cieľovo zobrazuje. Identifikácia jednotlivých užívateľov nie je možná. Bližšie informácie o účelu a objemu získaných informácií a spracovaní vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako i možnosti nastavenia pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania údajov Facebook.
Pokiaľ si neprajete dostávať reklamu podľa vašich záujmov, môžete pomocou nastavení popísaných v bode 3. Cookies pre tento účel deaktivovať.

5. Newsletter – e-mailový magazín

Pokiaľ sa chcete prihlásiť k bezplatnému odoberaniu newslettera, potrebujeme k tomu vašu e-mailovú adresu. Po odoslaní prihlasovacieho formulára od nás obdržíte potvrdzovací e-mail. Prihlásenie k odberu je platné až v okamihu kliknutia na link, uvedený v potvrdzovacom e-maily. Vami poskytnuté údaje sú nevyhnutné a budú použité výhradne pre účely zasielania Newsletteru. Potvrdením prihlásenia potvrdzujete váš súhlas so spracúvaním vašej e-mailovej adresy a ďalších vašich dobrovoľne uvedených údajov na tu uvedený účel. Kontaktné údaje môžu byť za účelom doručenia a anonymného vyhodnocovania štatistík čítanosti e-mailu spracovávané tretími stranami a to:

 • Mailchimp
 • Ecomail

Z Newsletteru sa môžete kedykoľvek odhlásiť, napríklad tak, že využijete odhlasovaí link v spodnej časti každého e-mailu.
Pokiaľ pri prihlásení uvediete dobrovoľne ďalšie údaje o Vašej osobe (meno, priezvisko), použijeme tieto údaje len za účelom pripojenia osobného oslovenia k vášmu Newsletteru. Tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo vymazať, pričom link na to určený nájdete v dolnej časti Newslettera. Následne sa tieto dobrovoľné dodatočné údaje obratom vymažú alebo zmenia podľa vášho zadania.

E-mailovú adresu budeme spracovávať po dobu 3 rokov od udelenia Vášho súhlasu pre účely zasielania obchodných ponúk/informácií. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.  Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese ulk@ulk.sk alebo odhlásením z odberu v zaslanom obchodnom newsletteri.

6. Kontaktné údaje a on-line formuláre

Pokiaľ požiadate o spätné kontaktovanie prostredníctvom e-mailu alebo niektorého z kontaktných formulárov na tejto webstránke, budú Vaše osobné údaje spracúvané ako oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať používateľa a poskytnúť návrh spolupráce, odpoveď na otázku alebo poradenstvo. poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov v kontaktných on-line formulároch je na základe slobodného uváženia a dobrovoľné; poskytnutie niektorých údajov je však nevyhnutné na to, Vaša požiadavka mohla byť spracovaná.
Zhromažďované osobné údaje, ktoré používateľ môže poskytnúť prevádzkovateľovi:

 • meno a/alebo priezvisko (nevyhnutné)
 • e-mailová adresa (nevyhnutné)
 • telefónne číslo

Kontaktné údaje sú spracovávané interným CRM systémom prevádzkovateľa a/alebo nástrojmi tretích strán, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorené riadne sprostredkovateľské zmluvy o použití a spracovaní osobných údajov.
Všetky osobné údaje poskytnuté prostredníctvom on-line formulárov sú spracovávané po dobu 3 roky a následne sú z príslušných formulárových databáz automaticky odstránené.

Spracovanie osobných údajov – mena, priezviska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia- spracovanie je nevyhnutné pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť subjektu údajov. Tieto osobné údaje je potrebné spracovať pre umožnenie komunikácie medzi Vami a Správcom.

7. Zabezpečenie webstránok

Všetky dáta umiestnené na ulk.sk a jej subdoménach sú chránené šifrovaným pripojením SSL, čo znemožňuje ich únik počas prenosu alebo kontaktu s našou webstránkou.

8. Aké sú Vaše možnosti a práva

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

   • vziať súhlas kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo dopisu na kontaktné údaje spoločnosti ulk@ulk.sk
   • požadovať od nás informácie, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame,
   • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
   • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
   • požadovať po nás vymazanie týchto osobných údajov,
   • vyjadriť nesúhlas proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu,
   • na prenosnosť údajov, pokiaľ ide o osobné údaje spracované automatizovane na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
   • v prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Potrebujete poradiť?
Objednajte sa na konzultáciu hneď teraz
CTA_arrow
X
Potrebujete sa poradiť s odborníkom? SME TU PRE VÁS!
Napíšte nám a dohodneme si termín Vašej návštevy

Meno (povinné)

E-mail (povinné)

Telefón (povinné)


Na našej webovej stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania. Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našej Ochrane osobných údajov